Rong Biển

Mã sản phẩm: RB01
Tình trạng: Còn hàng
8.000đ

Số lượngphân bón lá rong biển
Chất hữu cơ: 50%, N 1.5%, P2O5 3%, K2O 20%, vi lượng

- Kích thích ra hoa, chống rụng hoa và trái non; tăng khả năng đậu quả, dưỡng trái, tăng phẩm chất trái

- Tăng khả năng phát triển bộ rễ, tăng sức đề kháng;

Liều lượng:

Cây ăn trái, cây CN: 10gr/16-32L nước ở thời kì ra hoa và tạo quả

Các loại rau, hoa, lúa: 10gr/16-32L nước ở thời kì cây con (2-6 lá), cây trưởng thành trước lúc ra hoa và đậu quả

Xử lý giống, nhúng rễ: 3gr/10L nước
Xử lý trước khi gieo trồng hoặc phun trực tiếp trên luống đã gieo hạt. Nhúng rễ vào dung dịch ngay trước khi cấy trổng

- Phun cách nhau 7-10 ngày